Kwaliteitszorg: schoolplan en onderwijsinspectie

Kwaliteitszorg voor de Bonte Vlinder betekent ‘ de goede dingen borgen of nog beter proberen te doen’. Het team van De Bonte Vlinder is regelmatig bezig met het vernieuwen, verbeteren of aanpassen van het onderwijs op school. Vanuit het schoolplan hebben we onze ambities vastgesteld. We stellen jaarplannen op met daarin onze doelen voor het komende jaar en deze worden ieder jaar in januari en juni geëvalueerd. Op schoolniveau analyseren we twee keer per jaar de opbrengsten en wordt elk jaar een jaarverslag geschreven met hierin onze resultaten/opbrengsten en ambities voor het jaar daarop.

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Een warm bad

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Kleine groepen

Ik voel me gehoord.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Heel blij met de HB groep!

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Trots op kooklokaal

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Veel aandacht voor iedereen.

Leerlingen voelen zich veilig

 

Schoolplan
Het schoolplan is een document waarin een school elke vier jaar het beleid beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven, maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod. Scholen zijn verplicht om een schoolplan te schrijven. De inspectie ziet toe op de inhoud en de uitvoering van het schoolplan. In het schoolplan 2019-2023 kunt u lezen waar de De Bonte Vlinder(extra) aandacht aan zal besteden. Alle ontwikkelingen die te maken hebben met het onderwijs aan uw kind worden hierin beschreven.

bekijk hier het schoolplan 2019-2023 schoolplan 2019

Bezoek Onderwijsinspectie 31 januari 2017
Definitief rapport door de onderwijsinspectie van het kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht op SBO De Bonte Vlinder.

Bekijk hieronder het definitieve rapport https://www.bontevlinder.nl/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-van-bevindingen-kwaliteitsonderzoek.pdf

 


Comments are closed.

Back to Top ↑