Toelating en inschrijven

De Bonte Vlinder is geen buurtschool; onze leerlingen komen uit verschillende wijken van Den Haag. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 4 en 13 jaar. Onze kinderen komen zelfstandig naar school, of worden door hun ouders gebracht en gehaald.

De overgang naar een school voor Speciaal Basisonderwijs is vaak ingrijpend voor uw kind en voor u zelf. Kinderen hebben vaak een niet al te gemakkelijke tijd achter de rug. Niet mee kunnen komen met taal en rekenen, ander werk moeten maken dan de rest van de klas, gepest worden of andere problemen in de omgang met leeftijdsgenoten. Ook het afscheid nemen van de vertrouwde basisschool, de vriendjes en vriendinnetjes en reacties uit de omgeving worden vaak door veel kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s)als moeilijk ervaren.

Nieuwe kinderen en hun ouders hebben vaak een tijdje nodig om te wennen aan de nieuwe omgeving. Zowel in de groep als daarbuiten is er veel ondersteuning mogelijk om er voor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk verloopt en uw kind:

  • weer met plezier naar school komt en zich er prettig voelt
  • duidelijkheid en structuur krijgt
  • zin krijgt om te leren
  • succes ervaart bij het leren van taal, rekenen en de andere vakken
  • ervaart dat het met leren vooruit gaat
  • weer zelfvertrouwen krijgt
  • waardering krijgt voor de dingen die hij of zij goed kan
  • om leert gaan met wat hij of zij niet zo goed kan
  • succes en plezier ervaart in de omgang met kinderen en volwassenen op school

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Leerlingen voelen zich veilig

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Trots op kooklokaal

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Kleine groepen

Ik voel me gehoord.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Een warm bad

Veel aandacht voor iedereen.

Heel blij met de HB groep!

 

Op onze school komen kinderen die extra zorg nodig hebben op het gebied van leren, gedrag, emotionele of sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak is het zo dat de problemen die een kind heeft, met elkaar te maken hebben. Bij elk kind uit zich dat weer anders. In ons onderwijs houden we rekening met deze verschillen. Dit doen we door zo goed mogelijk te luisteren naar de vragen van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Deze vragen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs en ons zorgaanbod. Zo houden we bij het indelen van de groepen niet alleen rekening met de leeftijd van uw kind, maar bijvoorbeeld ook met het taal- en rekenniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het doel is dat ieder kind een passende plek krijgt, dat betekent dat ieder kind een optimale combinatie van onderwijs en zorg krijgt. Soms is de begeleiding op de basisschool niet voldoende en heeft een kind speciale hulp nodig. Dan kan het zijn dat ouders het advies krijgen hun kind aan te melden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben kinderen een Toelaatbaarheidsverklaring (TVL) nodig om op de Bonte Vlinder geplaatst te kunnen worden. Als u erover denkt om uw kind op onze school te plaatsen, kunt u altijd een afspraak maken. U krijgt dan een kennismakingsgesprek met Jacqueline Barsoumian, de directeur en een rondleiding door kinderen van de school.

Als u besluit om voor De Bonte Vlinder te kiezen, wordt u uitgenodigd om uw kind in te komen schrijven. Dit gesprek vindt plaats bij Lotte Franse van de administratie. Van tevoren hoort u welke papieren u mee moet nemen.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑