Visie, uitgangspunt en slogan

De Bonte Vlinder is een school die deel uit maakt van de Haagse Scholen. De missie van de Haagse scholen zijn de uitgangspunten van waaruit de school werkt.

De waarden van De Haagse Scholen

Strategisch beleid
“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”

Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen.

Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.

We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.

Leerlingen voelen zich veilig

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Kleine groepen

Ik voel me gehoord.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Veel aandacht voor iedereen.

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Trots op kooklokaal

Een warm bad

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Heel blij met de HB groep!

De visie, uitgangspunt en slogan van de Bonte Vlinder

Visie: ieder kind groeit samen met anderen tot de beste versie van zichzelf.  

 Uitgangspunt: ons onderwijs leidt tot ontwikkeling als we rust en uitdaging bieden, betrokken zijn en het goede voorbeeld geven. 

 Slogan: Samen uniek!  

 Het creëren van een pedagogisch-psychologisch veilig leerklimaat, een ondersteunende en gestructureerde omgeving waarbinnen onze leerlingen tot leren komen, staat centraal in ons pedagogisch handelen.  

 We stemmen af op de drie universele basisbehoeften relatie, competentie en autonomie, waardoor onze leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken en zich positief kunnen ontwikkelen (zelfdeterminatietheorie) (Ryan & Deci, 2000). 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑