Missie en visie

De Bonte Vlinder is een school die deel uit maakt van de Haagse Scholen. De missie van de Haagse scholen zijn de uitgangspunten van waaruit de school werkt.

De waarden van De Haagse Scholen

Strategisch beleid
“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”

Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen.

Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.

We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.

Leerlingen voelen zich veilig

Een warm bad

Kleine groepen

Veel aandacht voor iedereen.

Trots op kooklokaal

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Ik voel me gehoord.

Heel blij met de HB groep!

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

 

De visie en de missie van de Bonte Vlinder

De visie
Op de Bonte Vlinder is ieder kind uniek, met eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het team zet zich in haar leerlingen te leren bewust te worden van hun eigen leerproces, zodat zij eigenaar worden van de lesstof die op maat wordt aangeboden. In de werkvormen en het aanbod staan 21st century learning skills centraal, hierdoor krijgen de leerlingen onderwijs aansluitend bij hun behoeftes en bereiden wij hen voor op de toekomst en de continu veranderende maatschappij.

De missie
Onze leerlingen onderwijs aanbieden om hen voor te bereiden op de toekomst en de continu veranderende maatschappij.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑