Kinderraad

De Bonte Vlinder heeft een Kinderraad. Uit elke groep is er een leerling, die namens zijn of haar groep, meedenkt met de onderwerpen die besproken worden in de kinderraad. Deze raad kan gevraagd worden om advies te geven over belangrijke onderwerpen. Ook kunnen de kinderen zelf met plannen en ideeën komen. De kinderraad heeft regelmatig een vergadering. Dan worden onderwerpen besproken die voor de kinderen belangrijk zijn. In de groepen houden de leden van de kinderraad regelmatig een groepsvergadering. De Kinderraad wordt begeleid door Elly Mos.


Comments are closed.

Back to Top ↑