Contact school en thuis

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goed contact is met de ouder(s) en verzorger(s). Opvoeden doen we immers samen. Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. De inloop ’s morgens voor groep 1 t/m 5 is bedoeld voor korte mededelingen. Vanaf groep 6 willen we toewerken aan het zelfstandig naar school gaan van de kinderen. Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, dan kunt u dat na schooltijd doen, even bellen of een mail sturen. Dan heeft de leerkracht ook de tijd om uw vragen te beantwoorden. Als u iets wilt bespreken met één van de andere teamleden, dan is het handig om een afspraak te maken. Ook als er vanuit de school vragen of zorgen zijn over uw kind, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Daarnaast is er contact tussen school en thuis op de volgende momenten:

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Een warm bad

Trots op kooklokaal

Leerlingen voelen zich veilig

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Veel aandacht voor iedereen.

Heel blij met de HB groep!

Ik voel me gehoord.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Kleine groepen

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

 

Commissie van begeleiding (CVB)
De commissie van begeleiding is een wekelijks overleg waarin de kinderen van onze school worden besproken met ouders, groepsleerkracht, zorg coördinator, didactisch coördinator, gedragsspecialist, teamleider bovenbouwlocatie , directeur en overige (externe) deskundigen als een speltherapeut, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werkster. Alle nieuwe kinderen worden besproken in onze CVB, maar ook voor kinderen die al langer op school zitten en extra hulp en/of zorg nodig hebben. Heeft uw kind deze extra zorg niet (meer) nodig? Dan wordt hij of zij verder goed gevolgd in de leerling besprekingen. De CVB wordt gebruikt om vast te stellen hoe het met een kind gaat, welke hulp nodig is en hoe de hulp verloopt. Teamleden en ouders kunnen de CVB ook gebruiken om advies te vragen.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om alle personen en instanties die bij uw kind of gezin betrokken zijn, aan te laten sluiten. Zo blijft iedereen goed op de hoogte van wat de anderen doen. Dit geldt ook voor u als ouder: als uw kind in de CVB besproken wordt, wordt u daar drie weken van tevoren van op de hoogte gesteld door Lotte Franse. U kunt dan aangeven of u zelf bij de bespreking aanwezig kunt zijn. Als u niet kunt komen, belt u dan de dag na de bespreking van uw kind met de groepsleerkracht. Hij of zij kan u vertellen wat er besproken is en welke afspraken er zijn gemaakt.

Rapporten
Drie keer per jaar is er een ouderavond. De eerste ouderavond staat in het teken van kennismaking en het uitwisselen van informatie over uw kind. Daarnaast zijn er twee rapportavonden. Bespreekpunten zijn dan:

  • Hoe heeft het kind zich de afgelopen periode ontwikkeld op het persoonlijke vlak maar ook het didactische vlak, hoe gaat het met hem of haar?
  • De CITO wordt besproken met koppeling naar het ontwikkelingsperspectief en de vastgestelde leerroute.
  • Zijn er bijzonderheden die ouders en school van elkaar moeten weten?
  • Zijn er afspraken die gemaakt moeten worden?

Het kan zijn dat er op deze avond een ander teamlid aansluit bij het gesprek, zoals bijvoorbeeld de didactisch coördinator, de zorg-coördinator of de speltherapeut. Ook kunt u op die avonden een afspraak maken met andere teamleden of vragen of deze willen aansluiten bij het rapportgesprek.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑