Zorg op de Bonte Vlinder

Rekening houden met verschillen tussen kinderen, betekent ook zorg voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Laura Balm (werkt op maandag, dinsdag en vrijdag), de intern begeleider is verantwoordelijk voor het onderwijskundige en pedagogische beleid. Zij coördineert de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling van het kind. Zij werkt hierin intensief samen met de groepsleerkrachten.

Joanne de Waal (werkt op maandag, dinsdag en donderdag), de zorgcoördinator, coördineert de hulpverlening rondom het kind. Zij onderhoudt contact met eventuele hulpverlening die betrokken is bij het kind en vormt de schakel tussen school en hulpverlening.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
De Bonte Vlinder heeft twee gecertificeerde School Video Interactie Begeleiders: Ralf Kapel en Laura Balm. SVIB is een middel om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de klas. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement en de instructie worden zichtbaar. SVIB wordt ook ingezet om leerlingen te filmen, met als doel hen te helpen tot gedragsverandering te komen.

De opnamen zijn strikt vertrouwelijk en zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen de school. Als uw kind op de Bonte Vlinder geplaatst wordt, betekent dit dat opnames voor intern gebruik zonder verdere toestemming gemaakt kunnen worden.

Spelkamer
Marianne Linger, de speltherapeut, begeleidt kinderen, die vragen, zorgen of problemen hebben waar ze moeilijk met hun ouders of de leerkracht over kunnen praten. Kinderen die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een afspraak maken. Samen met het kind wordt dan bekeken welke hulp er nodig is. Als dat nodig is, worden de ouders hierbij betrokken. Daarnaast kunnen kinderen de volgende hulp krijgen in de spelkamer:
Spelbegeleiding: individueel of in de groep: extra hulp bij het leren (samen) spelen
Sociale vaardigheidstraining: leren (beter) om te gaan met anderen
Speltherapie: Spel als middel voor het kind om zich beter te gaan voelen, zelfvertrouwen te krijgen, oplossingen te zoeken, gedrag te veranderen
Faalangstreductietraining/Zelfvertrouwen groep: in de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het vergroten van zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen

Voor het starten van speltherapie is (schriftelijke) toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

Rots en water training
Sander van Deursen, de judoleerkracht, geeft de rots- en watertraining. De kinderen leren met deze training zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water).

Dyslexie
Trix Eygenraam, de coördinator van zorg rondom dyslexie, volgt samen met de intern begeleider de lees-en spellingsontwikkeling van de kinderen vanuit ons dyslexieprotocol. Wanneer we vermoeden dat er sprake is van dyslexie zal dit met u besproken worden. We verwijzen door voor verder onderzoek. Er zijn mogelijkheden om voor vergoeding van het onderzoek en de behandeling van dyslexie door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Als uw kind hier niet voor in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf een onderzoek aan te vragen. Voor vragen kunt u hier contact voor opnemen met Trix Eygenraam of Laura Balm.

Op school is er het ‘dyslexiecafé’: dit is bedoeld voor alle kinderen in de school die te maken hebben met lees- en spellingsproblemen en een dyslexieverklaring hebben. Onder begeleiding van Trix Eygenraam kunnen de kinderen met elkaar praten en van gedachten wisselen over hun ervaringen met leesproblemen of dyslexie.

Dyscalculie
Ilse Bruinooge, de coördinator van de zorg rondom dyscalculie, volgt samen met de intern begeleider de rekenontwikkeling van de kinderen. Anders dan bij dyslexie is er onder deskundigen nog geen volledige overeenstemming over het begrip dyscalculie. Er is inmiddels wel een landelijk protocol. In schooljaar 2016-2017 gaan we het dyscalculieprotocol op school inzetten. Wanneer we vermoeden dat er sprake is van dyscalculie zal dit met u besproken worden. Bij dyscalculie zijn er tot nu toe nog geen mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een dyscalculie onderzoek en/of behandeling. Wij adviseren u om zelf een onderzoek aan te vragen.

Logopedie
Wanneer blijkt dat uw kind logopedie nodig heeft, kunt u een verwijsbrief halen bij de huisarts en contact opnemen met Monique Dixhoorn, logopediste van Logopediepraktijk Bomenbuurt en werkzaam op de Bonte Vlinder.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
De schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator van De Bonte Vlinder werken nauw samen om de zorg voor het kind zo zorgvuldig mogelijk op elkaar af te stemmen. Heeft u een opvoedingsvraag of behoefte aan andere ondersteuning in de thuissituatie, kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker, José van Moorsel, 06 23297713

Kinderfysiotherapie
De Bonte Vlinder biedt de mogelijkheid tot kinderfysiotherapie op school. Wanneer blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor fysiotherapie dan kunt u een verwijsbrief halen bij de huisarts en contact opnemen met Dorine Dekker, fysiotherapeute van Centrum Fysiotherapie Westduinen en werkzaam op de Bonte Vlinder.

De gezondheid van uw kind
Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. In het CJG werkt de GGD Haaglanden met diverse instellingen samen. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt, o.a. het gezondheidsonderzoek rond 5 en 10 jaar. Daarnaast is het altijd mogelijk om te bellen voor een extra gesprek of onderzoek.

Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.

Jeugdgezondheidszorg
Campanulastraat 21
2555 DA Den Haag
(070) 7526970

Hanenburglaan 339
2565 GP Den Haag
(070) 7526920

 


Comments are closed.

Back to Top ↑