Expertiseteam

Het expertiseteam bestaat uit de volgende leden.

Faiez Joemmanbaks
Schoolarts, lid CVB en MDO
Marika Papastoikou
Orthopedagoog
Marleen van Kester
Logopedie
Karin Speltie
onderbouw specialist, ambulant begeleider, lid Team Leerlingzorg
Elly Mos
Speltherapeut
Laura Balm
Coördinator Team Leerlingzorg Teamleider, lid MT, voorzitter CVB, contact- en vertrouwenspersoon personeel, SVIB coach
Joanne de Waal
zorgcoördinator, lid CVB, aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, contactpersoon ouders en kinderen, pestcoördinator, lid Team Leerlingzorg
Trix Eygenraam
leerkracht groep 3, BHV, coördinator dyslexie, lid Team Leerlingzorg
Ilse Bruinooge
didactisch coördinator, lid team Leerlingzorg
Ralf Kapel
leerkracht groep 7a, Coach SVIB, stage coördinator HBO
Muriël Beekenkamp
Muriel Beekenkamp leerkracht groep 6c, ambulant begeleider, Lid Team Leerlingzorg
Marianne Linger
speltherapie
spelbegeleiding
lid/vervangend voorzitter CVB
contactpersoon ouders en kinderen
pest coördinator
José van Moorsel
schoolmaatschappelijk werk, lid CVB en MDO
Monique van Dixhoorn
Dorine Dekker
Anja van der Ende
Onderwijsadviseur SPPOH, lid CVB, MDO
Kai Yu
Leerkracht groep 8 gedragsspecialist, lid Team Leerlinzorg

 


Comments are closed.

Back to Top ↑