Expertiseteam

Het expertiseteam bestaat uit de volgende leden.

Kai Yu
Leerkracht groep 8 gedragsspecialist
Roel Verdel
Schoolpsycholoog
Laura Balm
interne begeleider
lid beleidsteam
lid CVB
contactpersoon personeel
SVIB
Monique van Embden
leerkracht groep 3
ambulant begeleider
Ralf Kapel
leerkracht groep 7B
coach
SVIB
Annefloor Verleg
leerkracht groep 7B, ambulant begeleider
Muriël Beekenkamp
leerkracht groep 5B
ambulant begeleider
Azahara van Bergen
schoolpsycholoog
orthopedagoog
lid CVB
José van Moorsel
schoolmaatschappelijk werk/MEE- Den Haag
lid CVB
Monique van Dixhoorn
Dorine Dekker
Jenny Katsman
schoolarts
Anja van der Ende
Onderwijsadviseur SPPOH

 


Comments are closed.

Back to Top ↑