Wat doen we?

Onze Expertise
Ons team van ambulant begeleiders beschikt over uitgebreide kennis en ervaring betreffende:

 • Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen (3 t/m 7 jaar)
 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen
 • Leerlingen met ondersteuningsvragen op het gebied van leren, gedrag, de werkhouding en taakgerichtheid.
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van de cognitieve en executieve functies.

Individuele ondersteuning
U kunt bij ons terecht voor consultatie, observatie en advies. Wij denken handelingsgericht met u mee in een passend aanbod bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast kunnen wij ook leerlingen individuele ondersteuning bieden vanuit een ingezet onderwijs-arrangement. Wij denken vanuit mogelijkheden, dus is er veel mogelijk!

Basisondersteuning
Naast de ondersteuning van leerlingen kunnen wij de school ook ondersteunen in het zorgdragen voor een brede basisondersteuning die past bij uw leerlingenpopulatie. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de ondersteuningsstructuur.
 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van een leerling / groepje leerlingen en het formuleren van een passend aanbod.
 • Trajectbegeleiding van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van 2,5 t/m 13 jaar.
 • Coaching en begeleiding van de ondersteuningsfunctionaris (intern begeleider, kwaliteitsondersteuner, leerkrachtspecialist).
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten bij handelingsgericht werken.
 • Aansluiten bij het MDO (Multi Disciplinair Overleg) voor consultatie en advies.

Onderzoek

 • Uitvoeren van een PDO (Pedagogische Didactische Observatie). Dit is een handelingsgericht diagnostisch observatie-instrument dat inzicht geeft in de sterke kanten van een peuter of kleuter op verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Ondersteunen bij het volgen van het dyslexieprotocol / dyscalculieprotocol
 • Uitvoeren van Didactisch Onderzoek

 


Comments are closed.

Back to Top ↑