Toeleiding en terugplaatsing

Toeleiding SBO De Bonte Vlinder
Wanneer u denkt aan plaatsing van een leerling op SBO De Bonte Vlinder, dan is de eerste stap aanmelding bij onze ambulante dienst. Wij starten dan de procedure ‘toeleiding naar SBO’. Wij komen de leerling observeren, doen dossier analyse en bespreken de leerling intern met Team Leerling Zorg. Hierna zullen wij aansluiten bij het Multi Disciplinair Overleg op uw school en ons advies uitbrengen.

Terugplaatsing binnen het regulier onderwijs
Soms is een plaatsing binnen het SBO tijdelijk en wordt er met de leerling, ouders en leerkrachten gewerkt naar terugplaatsing binnen het regulier onderwijs. In de eerste periode op de reguliere school, kan ondersteuning vanuit onze ambulante dienst gewenst zijn. Ook op een later tijdstip in de schoolloopbaan van de leerling blijven wij beschikbaar voor consultatie, advies en ondersteuning.


Comments are closed.

Back to Top ↑