Passend onderwijs

Het doel van de Wet passend onderwijs (2014) is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Wij ondersteunen u graag bij het uitvoeren van de zorgplicht, zodat elke leerling zich weer op zijn plek voelt in de school en thuisnabij en passend onderwijs krijgt. Zoals één van onze eigen leerlingen zei: “Ik vind het knap hoe deze school ervoor zorgt dat kinderen weer graag naar school gaan!”


Comments are closed.

Back to Top ↑