Team

Kai Yu
Leerkracht groep 8 gedragsspecialist
Karin Ijsenbout
Leerkracht groep 4b
Jaymie Bakker
Leerkracht groep 5A
Bianca Huiskens
Vakleerkracht Judo
Jacqueline Barsoumian
directeur
lid beleidsteam
voorzitter CVB
Laura Balm
interne begeleider
lid beleidsteam
lid CVB
contactpersoon personeel
SVIB
Joanne de Waal
zorgcoördinator
coördinator logopedie
lid CVB
aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
lid beleidsteam
stage coördinator
Ineke van Nieuwenhuize
Monique van Embden
leerkracht groep 3
ambulant begeleider
Trix Eygenraam
leerkracht groep 3
coördinatie dyslexie
BHV
Ilse Bruinooge
leerkracht groep 4A
ondersteuning IB
coördinatie dyscalculie
Gohar Muradjan
leerkracht groep 1-2
Ralf Kapel
leerkracht groep 7B
coach
SVIB
Reyhan Balci
leerkracht groep 8B
vervanging CVB
Marlies Bosman
leerkracht groep 4A
Anouk Nettenbreijer
Daniëlle van Ballegooijen
Annefloor Verleg
leerkracht groep 7B, ambulant begeleider
Muriël Beekenkamp
leerkracht groep 5B
ambulant begeleider
Simone Kortekaas
leerkracht groep 7A
Mariska Versteegh
leerkracht groep 7A, Cultuur-coördinator
Victor Swellengrebel
Leerkracht groep 8A, ICT-coördinator
Mandy Loorij
Leerkracht groep 6B
Rita Biegel
leerkracht groep 6B
Maxime Berk
collega in opleiding
Marianne Linger
speltherapie
spelbegeleiding
lid/vervangend voorzitter CVB
contactpersoon ouders en kinderen
pest coördinator
Irene van Leeuwen
vakleerkracht bewegingsonderwijs
Lotte Franse
administratie
secretariaat CVB
invalleerkracht
Monic de Wilde
René de Haas
financiële consultatie

 


Comments are closed.

Back to Top ↑