Team

Nadine Dijk
collega in opleiding
Immanuel Tavenier
Collega in opleiding
Babiche van Wijk
leerkracht groep 6b
Ambulant begeleider
Julien de Jager
vakleerkracht Judo
Priscilla Vis
Conciërge Réaumurstraat
Milena Hofman
ondersteuning invaller
Rogier Burgers
Leerkracht groep 8b, invaller, ondersteuning
Yunus Cörüt
Leerkracht groep 7a, invaller, ondersteuning, BHV
Nancy van der Zwan
leerkracht groep 6c
Karin Speltie
onderbouw specialist, ambulant begeleider, lid Team Leerlingzorg
Sandra van der Valk
leerkracht groep 4b
Linde Verheijden
leerkracht groep 4a
Mariska Bordewijk
leerkracht groep 5c
Jacqueline Barsoumian
directeur, lid beleidsteam, lid managementteam, voorzitter MDO
Laura Balm
Coördinator Team Leerlingzorg Teamleider, lid MT, voorzitter CVB, contact- en vertrouwenspersoon personeel, SVIB coach
Joanne de Waal
zorgcoördinator, lid CVB, aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, contactpersoon ouders en kinderen, pestcoördinator, lid Team Leerlingzorg
Ineke van Nieuwenhuize
Monique van Embden
leerkracht groep 3
Trix Eygenraam
leerkracht groep 3, BHV, coördinator dyslexie.
Ilse Bruinooge
didactisch coördinator, lid team Leerlingzorg
Gohar Muradjan
Ondersteuning invaller
Ralf Kapel
leerkracht groep 7a, Coach SVIB, stage coördinator HBO
Reyhan Balci
leerkracht groep 8B, invaller, ondersteuning, vervanging CVB
Anouk Nettenbreijer
leerkracht groep 4a, BHV
Daniëlle van Ballegooijen
Muriël Beekenkamp
Muriel Beekenkamp leerkracht groep 6c, ambulant begeleider,
Simone Kortekaas
leerkracht groep 7A
Mariska Versteegh
leerkracht groep 7b, Cultuur-coördinator, kinder/tekentherapeut
Victor Swellengrebel
Leerkracht groep 8b, ICT-coördinator
Mandy Loorij
Leerkracht groep 6a
Rita Biegel
leerkracht groep 6a, leerkracht groep 4b
Irene van Leeuwen
vakleerkracht bewegingsonderwijs BHV
Lotte Franse
administratie
secretariaat CVB
invalleerkracht
Monic de Wilde
conciërge Aucubastraat
René de Haas
financiële consultatie
Kai Heinsbroek-Yu
Gedragsspecialist, lid Team Leerlingzorg. lid CVB, SVIB coach in opleiding.
Karin Ijsenbout
leerkracht groep 1/2, stage coördinator MBO
Jaymie Bakker
leerkracht groep 5a, Rekencoördinator
Danny de Bruijn
Leerkracht groep 8a, kinderraad
Bianca Huiskens
Vakleerkracht Judo

 


Comments are closed.

Back to Top ↑