Onderwijs

Op De Bonte Vlinder richten we ons met ons onderwijs op de kerndoelen zoals die voor het primair basisonderwijs zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. We streven ernaar om die kerndoelen te bereiken, rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van uw kind.

Vanuit het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie hebben we als SBO-school de opdracht gekregen om voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief te formuleren. Daarin geven we aan wat wij verwachten dat een leerling gaat leren bij ons op school. Het ontwikkelingsperspectief bevat ook meteen de doelstellingen voor alle leergebieden die een leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar het type voortgezet onderwijs dat wij met de leerling denken te kunnen bereiken.

Met andere woorden: wat gaat een kind leren bij ons op school en naar welke type van voortgezet onderwijs zal hij gaan?


Comments are closed.

Back to Top ↑