Missie en visie

In onze visie heeft De Bonte Vlinder het vertrouwen dat door een passend onderwijsaanbod alle kinderen in staat zijn zich, op alle gebieden, optimaal te ontwikkelen. Voor een optimale groei hebben we elkaar nodig, dit vraagt een intensieve samenwerking met kinderen, teamleden en ouders. Je hebt een ander nodig om tot leren te komen. Met elkaar bereiden we ieder kind voor op de toekomst. De kinderen worden zo zelfstandig mogelijk gemaakt. Het streven is om de kinderen op te voeden tot een evenwichtige jong volwassenen die zijn of haar volledig potentieel benut en een volwaardig en gelukkig leven kan leiden. We geven de kinderen zelfvertrouwen. De kinderen krijgen bij ons het gevoel te mogen zijn wie ze zijn en leren te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten. Wij stimuleren de kinderen om hun talenten te ontwikkelen en hebben oog voor de talenten die de kinderen bezitten. We leren de kinderen samenwerken en samenspelen. De kinderen zien de kwaliteiten in andere leerlingen, accepteren elkaar, hebben respect voor elkaar en zorgen samen voor een veilige omgeving. Vanuit de missie van De Haagse Scholen zijn er een aantal beloftes opgesteld, deze hebben wij, als Bonte Vlinder vertaald:

Wij kennen ieder kind: Op De Bonte Vlinder stellen we samen met de ouders de onderwijsbehoeftes vast van ieder kind en maken ons onderwijs passend.

Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid: De school creëert een sfeer binnen de school waarin de kinderen worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien. We gaan samen met kinderen op zoek naar hun talenten.

Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven: Op De Bonte Vlinder maken we gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen.

Daarnaast wordt er structureel gewerkt aan Sociaal Emotionele Vaardigheden in samenwerking met de ouders. Wij geven onze kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leren: Samen met de kinderen gaan we op zoek naar hun eigen leerproces. Wij maken de kinderen langzaam verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.


Comments are closed.

Back to Top ↑